×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
AKADEMİK PERSONEL
AKADEMİK PERSONEL
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Ad Soyad
Görev
: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 46483
E-Posta
: teslimadasbasi@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Evrim Özrahat
Görev
: Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4633
E-Posta
: evrimozrahat@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Ü. Senem Sanduvaç
Görev
: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4639
E-Posta
: senem.sanduvac@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Dr. Emrah Gökkaya
Görev
: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Telefon
: 0352 503 45 99 Dahili:4632
E-Posta
: egokkaya@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. İbrahim Arslan
Görev
: Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4638
E-Posta
: ibrahim.arslan@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Alper BAHÇE
Görev
: Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4634
E-Posta
: alperbahce@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Ender Yıldırım
Görev
: Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 46482
E-Posta
: enderyildirim@kayseri.edu.tr
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Ad Soyad
: Öğr. Gör. Dr. Hatice Bahçe
Görev
: Posta Hizmetleri Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4637
E-Posta
: haticebahce@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Bahşende Taşdemir
Görev
: Posta Hizmetleri Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4640
E-Posta
: btasdemir@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Orhan Keskin
Görev
: Posta Hizmetleri Programı
Telefon
: 0 352 503 4599 Dahili: 4636
E-Posta
: okeskin@kayseri.edu.tr