×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Tarihçemiz
İçerik

Bünyan Meslek Yüksekokulu ilk olarak Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 20/10/2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca     Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş ardından 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanarak kuruluşumuz gerçekleşmiştir.

    Yüksekokulumuzda mevcut Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında Posta Hizmetleri Programı olmak üzere 2 bölüm 3 program bulunmaktadır. Yüksekokulumuz 2018 Haziran ayında ilk öğretim elemanlarını almış olup, 1 Müdür, 2 Müdür yardımcısı olmak üzere 10 öğretim elemanı ile misyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

     Okulumuzun Bünyan İlçesi'ndeki mevcut binası 2012 yılında hayırseverler tarafından 1 blok olarak yaptırılmıştır ve ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında almıştır.