×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Alt Kurul ve Komisyonlar
Alt Kurul ve Komisyonlar


Birim Kalite Komisyonu
Akademik Teşvik Komisyonu
BAŞKAN
Prof. Teslima Daşbaşı
BAŞKAN
Mevzuat Uygunluk Değerlendirme Komisyonu
BAŞKAN
Öğr. Gör. Dr. Hatice Bahçe
BAŞKAN
Yaklaşık Maliyet Belirleme ve Fiyat Araştırma Görevlileri
Muayene ve Kabul Komisyonu
Burs Değerlendirme Komisyonu
BAŞKAN
Dr. Öğr. Ü. Evrim Özrahat
BAŞKAN
Hurdaya Ayırma Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
BAŞKAN
Prof. Teslima Daşbaşı
BAŞKAN
Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Çalışma Grupları Birim Temsilcileri
Sıfır Atık Okul Koordinatörlüğü
BAŞKAN
Dr. Öğr. Ü. Evrim Özrahat
BAŞKAN
Engelsiz Kampüs Komisyonu
BAŞKAN
Dr. Öğr. Ü. Senem Sanduvaç
BAŞKAN
Öğrenci Spor Etkinlikleri Koordinatörü
KOORDİNATÖR
Öğr. Gör. Alper BAHÇE
KOORDİNATÖR
Komisyon Üyeleri
Web Sitesi Koordinatörü
KOORDİNATÖR
Öğr. Gör. İbrahim Arslan
KOORDİNATÖR
Komisyon Üyeleri
Kalite Güvence Sistemi Birim Temsilcisi
TEMSİLCİ
Dr. Öğr. Ü. Senem Sanduvaç
TEMSİLCİ
Komisyon Üyeleri
Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Temsilcisi
TEMSİLCİ
Öğr. Gör. Orhan Keskin
TEMSİLCİ
Komisyon Üyeleri
Mezun Öğrenci Takip Komisyonu
BAŞKAN
Prof. Teslima Daşbaşı
BAŞKAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Eğitim Öğretim Planlama Komisyonu
BAŞKAN
Dr. Öğr. Ü. Evrim Özrahat
BAŞKAN
Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu
BAŞKAN
Öğr. Gör. Dr. Emrah Gökkaya
BAŞKAN
Erasmus-Farabi-Mevlana Birim ve Bölüm Sorumluları
BAŞKAN
Öğr. Gör. Dr. Emrah Gökkaya
BAŞKAN
Katalog Sorumluları
Özel Güvenlik ve Koruma
Öğr. Gör. Alper BAHÇE
Özel Güvenlik ve Koruma
İntibak Komisyonu
ÜYE "Posta Hizmetleri Programı"
Öğr. Gör. Bahşende Taşdemir
ÜYE "Posta Hizmetleri Programı"
Ders Bilgi Paketi Komisyonu
BAŞKAN
Dr. Öğr. Ü. Evrim Özrahat
BAŞKAN
Öğrenci Staj Komisyonu
Program Koordinatörlükleri
Özel Güvenlik ve Koruma Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Alper BAHÇE
Özel Güvenlik ve Koruma Programı Koordinatörü
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Bünyan Meslek Yüksekokulu Bologna Temsilcisi
Öğr. Gör. Bahşende Taşdemir
Bünyan Meslek Yüksekokulu Bologna Temsilcisi