×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Meslek Yüksekokulumuza Yatay Geçişle Yerleşmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" gereğince, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim Ön Lısans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin İtfaiyecilik mesleğini yapabileceklerine dair tek hekim raporunu 08.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuz sekreterliğine elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.


07 Şubat 2021 Pazar