×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2023 - 2024 Güz Dönemi'nin İlk Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Dönem Başı Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Bünyan Meslek Yüksekokulu Dönem Başı Akademik Kurul Toplantısı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat PER başkanlığında gerçekleştirildi. Müdürlük makamında  25 Eylül 2023 tarihinde saat 14:00’de yapılan toplantıda, Bünyan MYO Kalite Süreçleri kapsamında;

BKYS sistemi Birim Faaliyet Planı, ,

Birim Süreç Performansı Hedefleri,

Öğrenciler için oryantasyon eğitimi

hususlarında görüşülmüş, Odak grup anket değerlendirme sonuçları akademik personel ile paylaşılmış, akademik personelin görüş ve önerileri ile toplantı sonlandırılmıştır


25 Eylül 2023 Pazartesi