×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Okul Yönetim Kurulu
Okul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Müdürü: Öğr. Gör. Emre H. BARAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Telefon: (352) 503 45 99 Dahili: 111

E-Posta: emrebaraz@kayseri.edu.tr

Akademik Bilgiler


Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Alper BAHÇE

Telefon: (352) 503 45 99 Dahili: 148

E-Posta: alperbahce@kayseri.edu.tr

Akademik Bilgiler


Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Emrah GÖKKAYA

Telefon: (352) 503 45 99 Dahili: 123

E-Posta: egokkaya@kayseri.edu.tr

Akademik Bilgiler


Doç. Dr. Neslihan DEMİREL

Yönetim Kurulu Üyesi

E-Posta: ndemirelkayseri.edu.tr

Akademik Bilgiler


Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HARMANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

E-Posta: ykaya@kayseri.edu.tr

Akademik Bilgiler


Dr. Öğr. Üyesi Ebru Sönmez KARAPINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

E-Posta: ebrusonmez@kayseri..edu.tr

Akademik Bilgiler